La Paeria - Ajuntament de Lleida Informació sobre les proves selectives corresponents al procés d'estabilitat

Inici

Nota informativa
Es comunica a les persones aspirants que van superar el primer exercici de la fase oposició que el segon exercici (cas pràctic) corresponent a cadascuna de les places de grup de classificació A1 i A2, es durà a terme en el període comprés entre el dia 17 d’octubre al 30 de novembre de 2011. Pel que fa a la realització del cas pràctic per a la resta de places corresponents als grups de classificació C1 i C2 i la prova de català per al grup de classificació AP es desenvoluparan a partir del dia 28 de novembre, aproximadament.
Faci clic aquí per més informació
  • L’Ajuntament de Lleida posa a disposició de les persones aspirants que participen en el procés selectiu de les diferents convocatòries, informació d’interès envers el desenvolupament de les proves.
  • Per tal d’accedir a la informació personalitzada del calendari i les qualificacions de les diferents convocatòries, les usuàries i els usuaris s’hauran d’identificar amb NIF o NIE i any de naixement.
  • Tingueu en compte que la versió jurídicament vàlida de la informació de les convocatòries i els principals actes administratius que se’n deriven, és la que es publica d’acord a l’establert a la legislació vigent i a les pròpies bases de la convocatòria.
© La Paeria - Ajuntament de Lleida